Победители 2021

Очакваме посещението в Брюксел на спечелилите първо място в конкурса – Радина Андреева, Антония Тодорова и Виктор Витанов с нетърпение!

Победителите

Първо място – есе/разказ: Радина Андреева (ГПЧЕ), Антония Тодорова (ЦСВ)
Първо място – математически профил: Виктор Витанов (ППМГ)
Второ място: Петър Димитров (ЦСВ), Радослав Попов (ППМГ)
Трето място: Анна-Мария Дамянова (ППМГ), Михаил Марков (ППМГ)

Галерия

Мечтите на Венци Станев | Ventsislav Stanev's Dreams