blank

Конкурсът

Възрастова група 16 – 19 години, конкурс за есе/кратък разказ

Тема на конкурса за 2024 г. :“Животът на голямата река”
Време на подаванена писмените работи: до 22.02.2024 г.
Адрес за изпращанена хартиен или електронен носител: гр. Видин 3700, ул. Търговска 6, СУ „Цар Симеон Велики – Видин“ или e-mail: csv_vidin@mail.bg
Оценяване на писмените работи : до 01.03.2024 г.
Критерии:оригиналност и творчески подход; стил и езикова компетентност.
Оценка и класиране:оценяването на проектите ще се извърши с помощта на комисия, определена от експерта по български език и литература от РУО – Видин и представител на семейството на Венцислав Станев.
Обявяване на победителите:
03.2024 г. – точната дата и часът ще бъдат уточнени през следващите дни
Изисквания към текста: Текстът на есето трябва да е написан на български език, в обем до три страници, във формат – Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5.
Данни:В края на текста следва да бъдат изписани трите имена на ученика, училището и класа и координати на учителя, подпомогнал автора при разработването на проекта.
Подаване:Проектите трябва да бъдат изпратени на електронен или хартиен носител до 22.02.2024 г. на един от следните адреси: гр. Видин 3700, ул. Търговска 6, СУ „Цар Симеон Велики – Видин“ или e-mail: csv_vidin@mail.bg
Награди: Всички участници ще получат грамоти. Авторът на отличената като победител творба и техен учител ще спечелят посещение в Брюксел и европейските инстиции в началото на април 2024 г., а авторът на отличената на второ място творба ще получи предметна награда.

Възрастова група 16 – 19 години, математически профил

Време на провеждане: конкурсът с математически профил ще се проведе на 15.02.2024 г. от 14:30 ч., в Актова зала на СУ “Цар Симеон Велики”
Условия за участие: Конкурсът се провежда при условия и задания, разработени и определени от РУО на МОН – Видин, като при възможност се търси прагматичен подход при изготвяне на конкурсните задачи (изготвяне на бюджет/проект), който би изисквал освен аритметични умения и логическа мисъл.
Данни: В конкурсната работа следва да бъдат изписани трите имена на ученика, училището и класа и координати на учител.
Оценка и класиране: оценяването на проектите ще се извърши с помощта на комисия, определена от училище „Цар Симеон Велики – Видин“, въз основа на следните критерии: оригиналност, математическа точност и логически подход.
Критерии:Математическа точност и логически подход
Обявяване на победителите: 03.2024 г. – – точната дата и часът ще бъдат уточнени през следващите дни
Награди:всички участници ще получат грамоти. Авторът на отличената като победител работа и техен учител ще спечелят посещение в Брюксел и европейските институции в началото на април 2024 г., а авторът на отличената на второ място творба ще получи предметна награда.

Възрастова група 8 – 10 години, конкурс за плуване

Условия за участие и провеждане:ученици на възраст от 8 до 10год. възраст от училище “Цар Симеон Велики”. Конкурсът за плуване се провежда в спортното съоръжение на СУ „Цар Симеон Велики“ на определена от училището дата и час. Победителите са преплувалите най-бързо две дължини в плувния басейн.
Оценка: оценяването се осъществява от комисия от преподаватели по физическо възпитание и спорт в училището.
Награди:Всички участници получават грамоти. На отличилите се с първо и второ място ще бъдат връчени и предметни награди.

Мечтите на Венци Станев | Ventsislav Stanev's Dreams