blank

Животът

Венцислав Асенов Станев е роден на 13 март 1960 год. в с. Ново село, обл. Видин.

Средно образование завършва в Техникум по индустриална химия, специалност КИП и Автоматика. Това определя интересът му към физиката и продължава висшето си образование в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, като придобива  специалност “Физик и учител по физика и математика”, а по-късно и специалността “Учител по информатика и информационни технологии”.

blank
blank
blank

Воден от стремежа си към усъвършенстване продължава образованието си като през 1992 год. завършва следдипломна специализация “Организация и управление на образованието” в Софийски университет Св. Климент Охридски, а през 2006 г. и специализация “Управление на училище. Управление на образованието” в Гьоте институт България.

 

 

 

Упорит и амбициозен, Венцислав Станев започва да тренира самбо и джудо още като ученик през далечната 1974 г. и донася първият златен медал от републиканско първенство по самбо на Видинския клуб.

Професионалният си път започва като учител по математика и физическо възпитание в Климатическа прогимназия “Кирил и Методий”- с. Косово, обл. Видин, а след това – като учител по физика в ОУ “Тодор Петров” – гр. Видин. В училището създава с помощта на учениците първата фотолаборатория  за заниманията на кръжока по фотография и физика. Ръководи летни лагери и екскурзионни летувания, на които учи децата да се ориентират в планината и да плуват. Като правоспособен воден спасител мечтае да се изгради закрит плувен басейн за обучение на учениците по плуване.

 

 

 

През 1987 г. е назначен за директор на ОУ “Тодор Петров”, преименувано през 1991 г. в ОУ “Свети Климент Охридски”- Видин. Скоро училището се превръща в притегателен център за учениците в града. С подкрепата на родителите е учредено училищно настоятелство и е обявена кампания за набиране на средства, вложени в сериозни подобрения на училищната база. На сцената на Драматичен театър Видин, учениците поставят “Криворазбраната цивилизация”.

blank
blank
blank
blank
blank

За периода от 1999 до 2002 г. е директор на Кабелна телевизия “Фанти-Г”, като поставя основите на нейното изграждане.

В образованието се връща отново през 2002 г. като директор СУ “Цар Симеон Велики” Видин.  

Страстен защитник на иновациите и равните възможности в образованието, той се грижи ученици и учители  да имат най-добрата учебна среда и достъп до съвременните технологии.

Ръководи  реализирането  на  поредица от проекти по Програма Коменски,  Трансгранично сътрудничество и Еразъм+. След всеки проект се връща с нова идея за модернизиране на училището, която неизменно осъществява.

Реализира проект с финансиране от Фондация “Америка за България”, с който  се извършва ремонт и модернизиране на 3 компютърни кабинета, кабинет по физика и лаборатория, кабинет по химия и се изгражда и оборудва модерен езиков център.

Включва СУ “Цар Симеон Велики” в програмите на Комисия Фулбрайт за изпращане на помощник-учители, преподаващи английски език. За първи път училището става и Учебен център на Институт Конфуций – София, който изпраща преподаватели за обучение по китайски език и култура.

blank
blank
blank

През 2019 г. започва реализирането на грандиозен проект за консервация, реставрация и експониране на сградата на „СУ Цар Симеон Велики“. За реализирането му Община Видин е удостоена с награда на националния конкурс „Сграда на годината 2020“.

 С отдаденост и енергия Венцислав Станев възроди престижа на Видинската гимназия, превръщайки я в емблема на образованието във Видин и България.

За дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета получава почетно отличие “Неофит Рилски” на Министерство на образованието и науката на Република България; Национален златен приз “Човешки ресурси 2013” на фондация Човешки ресурси в България и евроинтеграция; Отличие за толерантност и принос в процеса на десегрегация на организация Дром; Сертификат от Община Видин за изключителен принос в развитието на образованието и науката и още много отличия от организации, с които активно сътрудничи през годините.

 

 

Венцислав Станев е и активен общественик. Избран е за общински съветник, ръководи първата организация на работодателите в системата на образованието в гр. Видин, участва в реализирането на идеята за откриване на филиал на Русенския университет във Видин.

blank
blank
Мечтите на Венци Станев | Ventsislav Stanev's Dreams